Ravimi asetamine juurekanalitesse ja ajutine täidis 30
Ühe juurekanali avamine ja laiendamine 45
Ühe juurekanali täitmine 36
Vana juuretäidise eemaldamine 26
Perforatsiooni sulgemine MTA-ga 31
Kofferdami paigaldamine 9
Töö mikroskoobiga 26