Ravimi asetamine juurekanalitesse ja ajutine täidis 32
Ühe juurekanali avamine ja laiendamine 45
Ühe juurekanali täitmine 38
Vana juuretäidise eemaldamine 27
Perforatsiooni sulgemine MTA-ga 35
Kofferdami paigaldamine 9
Töö mikroskoobiga 27