Ravimi asetamine juurekanalitesse ja ajutine täidis 35
Ühe juurekanali avamine ja laiendamine 48
Ühe juurekanali täitmine 41
Vana juuretäidise eemaldamine 29 -49
Perforatsiooni sulgemine MTA-ga 37
Kofferdami paigaldamine 10
Töö mikroskoobiga 29