Ravimi asetamine juurekanalitesse ja ajutine täidis 30
Ühe juurekanali avamine ja laiendamine 45
Ühe juurekanali täitmine 36
Vana juuretäidise eemaldamine 25
Perforatsiooni sulgemine MTA-ga 30
Kofferdami paigaldamine 8
Töö mikroskoobiga 25