Hambaravi privaatsuspoliitika

Kaebuste lahendamise kord

Hinnakiri

Haigekassa lepingupartneritena

pakume tasuta hambaravi alla 19 aastastele kindlustatud isikutele, kellele laieneb teatud juhtudel ka tasuta ortodontiateenus (loe täpsemalt siit) ja samuti pakume proteesihüvitist (260 eurot kolme aasta kohta), osalise või puuduva töövõimega inimestele, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele ning üle 63-aastastele ravikindlustatud eakatele. Meie hambaravi ei ole sõlminud täiskasvanute hambaravihüvitise lepingut.

Visiidiajast loobumine

Tuletame Teile meelde, et raviaja broneerimisel võtab patsient endale kohustuse tulla kokkulepitud ajaks hambaravisse vastuvõtule. Ravivisiidile ilmumist takistavate asjaolude selgumisel on oluline, et patsient teavitaks sellest hambaravi registratuuri hiljemalt 24 tundi enne raviaja saabumist. Esmaspäevaks tehtud ravivisiidi broneeringut saab teavitades tühistada kuni broneeringuajale eelnenud reedese päeva kella 19ni. Vabanenud visiidiaeg annab võimaluse pakkuda ravivõimalust mõnele pikalt ootejärjekorras olnud patsiendile. Kui patsient on korduvalt jätnud ravile tulemata, ilma et oleks oma raviaega eelnevalt tühistanud, on hambaravil õigus küsida järgmise visiidi teenustasule lisanduvalt eelmise, nõuetele mittevastava visiidiajast loobumise tasu.