Puuduvate hammaste asendamiseks on parim variant hambaimplantaat ja sellele fikseeritud
kroon.
Hamba implantatsioon on tehisjuure e. titaankruvi paigaldamine lõualuuse ja keraamilise
krooni fikseerimine. Olenevalt implanteeritavast piirkonnast võib olla vajalik luumahu
tõstmine, luuaugmentatsiooni teel või igememahu taastamine igemeplastika teel.
Implantaadi paigaldamisele järgneb 2-6 kuu pikkune luustumisperiood, mille järel
valmistatakse lõplik kruvikinnitusega või tsementeeritav implantaadi kroon.