Proteesimise eesmärk on asendada kaotatud hambaid, et taastada mälumisfunktsioon ja esteetika. Puuduvatest hammastest põhjustatud mälumisfunktsioonihäired mõjutavad inimese elukvaliteeti. Meie hambaravis paigaldatakse lähtuvalt patsiendi vajadustest peamiselt kahte liiki hambaproteese: suust eemaldatavaid (plaat-, tugibüügel- ja totaalproteesid) ja suhu fikseeritud proteese (kroonid, sillad, panused). Iga patsiendi puhul on oluline leida individuaalne lahendus. Proteeside edaspidine hooldamine patsiendi enda poolt vastavalt raviarstilt saadud näpunäidetele on samuti väga oluline, tagamaks proteeside funktsiooni ja hea väljanägemise.