Logopeedi teenusele on oodatud erinevas vanuses lapsed, kellel on raskusi suulise või
kirjaliku kõne omandamisega. Laste puhul on sagedaseks pöördumise põhjuseks kõne
arengu hilistumine/mahajäämus, erinevad hääldusprobleemid (nt r-i, s-i, k-i vaeghääldus)
või lugemis-kirjutamisraskused. Logopeedilist teraapiat vajavad ka suuhingajad ja vale
neelamismustriga lapsed.
Logopeed tegeleb kõnehäirete diagnostika, nõustamise ja teraapiaga. Esimene kohtumine
hõlmab esmast hindamist, nõustamist ning vajadusel edasise teraapia planeerimist.
Konsultatsiooni kestus on kuni 60 min.
Ühe teraapiatunni pikkus on 45 min.